Przymusowy wykup akcji - na czym polega?

Przymusowy wykup akcji – jak się przed nim bronić?

Coraz częściej pojawiają się wezwania dotyczące akcji polskich spółek. To właśnie z nimi związane jest zjawisko przymusowego wykupu akcji. Polskie […]czytaj więcej...
Wyłączenie wspólnika - Kodeks spółek handlowych

Kiedy możliwe jest wyłączenie wspólnika ze spółki z o.o.?

Utrzymujące się latami spory między wspólnikami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością często prowadzą do istotnych strat biznesowych, a przede wszystkim powodują […]czytaj więcej...
Konflikt między wspólnikami o zakaz konkurencji

Konflikt pomiędzy wspólnikami o zakaz konkurencji

Założenie spółki prawa handlowego wiąże się z dążeniem wspólników do realizacji wspólnego celu gospodarczego. Niekiedy jednak zdarza się, że jeden […]czytaj więcej...
Pozew o naprawienie szkody wyrządzonej spółce

Kiedy można skorzystać z actio pro socio i na czym ono polega?

Przepisy kodeksu spółek handlowych przewidują możliwość wystąpienia przez wspólników lub akcjonariuszy spółek kapitałowych z roszczeniem odszkodowawczym, działając w interesie podmiotu, […]czytaj więcej...
Jak skutecznie zaskarżyć uchwałę wspólników spółki?

Kiedy można żądać uchylenia uchwały zgromadzenia wspólników spółki?

W niektórych przypadkach zdarza się, że uchwała podjęta na zgromadzenia wspólników, posiada wady, które pozwalają na złożenie powództwa o ich […]czytaj więcej...

Autor bloga

jan linke
Jan Linke
RADCA PRAWNY | PARTNER

Partner, prezes zarządu Kancelarii Linke Kulicki, radca prawny specjalizujący się w szeroko rozumianym prawie dla biznesu ze szczególnym zamiłowaniem do materii ładu korporacyjnego (corporate governance).

W latach 2012-2021 związany z Grupą Aviva, gdzie odpowiadał między innymi za obsługę prawno-korporacyjną Grupy Aviva, a także zasiadał w zarządzie Aviva PTE. W ramach pracy w Aviva był również oddelegowany do pracy w centrali firmy w Londynie do zespołu prawnego M&A.

Wcześniej pracował również między innymi w departamencie prawnym w grupie Nationale-Nederlanden. W ramach Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zasiada w Komisji ds. wykonywania zawodu.